Pozvánka na slávnostnú zaverečnú svätú omšu

Drahí priatelia, v túto nedeľu, 2. 6. 2024 vás o 15.00h pozývame na slávnostnú záverečnú svätú omšu pri príležitosti ukončenia celomestských misií. Svätá omša bude slávená po dlhých rokoch opäť uprostred mesta, vonku na Mierovom námestí. Hlavným celebrantom bude páter Michal Zamkovský. Príďme spolu poďakovať za misie v našom meste a vyprosovať Božie požehnanie pre seba, našich drahých i pre všetkých obyvateľov Trenčína.

Modlitba za misie v našom meste Trenčín

Otče bohatý na milosrdenstvo, Tvoj Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil; pokorne Ťa prosíme, naplň naše srdcia darmi Ducha Svätého,aby v nás Sväté misie priniesli stonásobnú úrodu.Daj, aby sme v tvojom milosrdenstve našli uzmierenie za naše hriechy a pokoj nášho srdca.Daj, aby sme získali silu odporovať hriechu a obrátili sa k tebe.Daj, aby sme všetci obyvatelia mesta Trenčín lepšie spoznali tvoju lásku k náma odpovedali READ MORE

Rozhovory o farských misiách

Ak máte záujem spoznať činnosť misionárov alebo objaviť význam misií pre farnosť a jej ľudí, vypočujte si rozhovory s pátrom Michalom Zamkovským CSsR: Prehrať rozhovor – Časť 1 – o obnovení misijnej činnosti redemptoristov na Slovensku po páde komunizmu a o príprave pátra Michala Zamkovského na službu misionára. Prehrať rozhovor – Časť 2 – o pôsobení pátra Michala Zamkovského v podzemnej cirkvi a v hnutí READ MORE

Poďme opäť ku Kristovi

Dovoľte mi s radosťou vám oznámiť, že nás čaká výnimočne dôležitá udalosť. Od 25. mája do 2. júna tohto roku budú v našom meste prebiehať celomestské misie. Po 25 rokoch ku nám, do našich farností Trenčín mesto, Trenčín Juh, Trenčín Orechové, Trenčianske Biskupice, Opatová a do Gréckokatolíckej farnosti opäť zavítajú rehoľní misionári, aby nám prostredníctvom bohatého duchovného programu a ľudskej blízkosti poskytli možnosť vlastnej duchovnej obnovy i duchovnej obnovy celého mesta. READ MORE