Orechové

“Človek je stvorený, aby chválil Boha, nášho Pána, vzdával mu úctu a slúžil mu, a takýmto spôsobom si spasil dušu.”
Trenčín Orechové, 26. 5. – 2. 6. 2024