Juh

“U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie” Ž 130,7
Misie vo farnosti Trenčín-Juh sa konajú v dňoch 25. 5. – 2. 6. 2024.