Rozhovory o farských misiách

Ak máte záujem spoznať činnosť misionárov alebo objaviť význam misií pre farnosť a jej ľudí, vypočujte si rozhovory s pátrom Michalom Zamkovským CSsR:

Prehrať rozhovor – Časť 1 – o obnovení misijnej činnosti redemptoristov na Slovensku po páde komunizmu a o príprave pátra Michala Zamkovského na službu misionára.

Prehrať rozhovor – Časť 2 – o pôsobení pátra Michala Zamkovského v podzemnej cirkvi a v hnutí Svetlo-Život počas komunizmu a o dôležitých stretnutiach s ľuďmi, ktorí ho v tej dobe ovplyvnili

Prehrať rozhovor – Časť 3 – o Charizmatickej obnove, Evanjelizačnej škole a spolupráci s laikmi na misiách

Prehrať rozhovor – Časť 4 – o misijných kázňach a o farských misiách v budúcnosti

Prehrať rozhovor – Časť 5 – o výnimočnosti misijného času