Poďme opäť ku Kristovi

Dovoľte mi s radosťou vám oznámiť, že nás čaká výnimočne dôležitá udalosť. Od 25. mája do 2. júna tohto roku budú v našom meste prebiehať celomestské misie. Po 25 rokoch ku nám, do našich farností Trenčín mesto, Trenčín Juh, Trenčín Orechové, Trenčianske Biskupice, Opatová a do Gréckokatolíckej farnosti opäť zavítajú rehoľní misionári, aby nám prostredníctvom bohatého duchovného programu a ľudskej blízkosti poskytli možnosť vlastnej duchovnej obnovy i duchovnej obnovy celého mesta.

„Už nevládzem!“ „Nemá to zmysel!“ „Už ma to nebaví!“ Vety, ktoré sa z času na čas objavujú v našich mysliach a neraz zaznievajú aj z našich úst alebo ich počúvame od našich blízkych. Pesimizmus, ktorý tieto vety sprevádza a potajomky sa vkráda do našich životov, je znakom fyzickej alebo duchovnej únavy, vyčerpanosti a znechutenia. Nielen spomínané vety by mali byť pre nás varovným signálom. Odkazujú nám: „Človeče, ty nie si stroj! Ak to takto ďalej pôjde, nezvládneš to! Potrebuješ kdesi opäť načerpať!“.

Dovoľte mi byť teraz trochu osobný. Pokiaľ ma ešte nepoznáte, som šťastný kňaz pôsobiaci v tomto bohom požehnanom meste. Jednou z mojich obľúbených viet Svätého písma je tá, keď sa Ježiš prihovára obyvateľom rôznych miest. Hovorí: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním!“ (Mt 11,28). Toto nie sú slová obyčajného človeka. Sú to slová bohočloveka. Oni samé sú posilou pre unaveného človeka, pretože mu dávajú nádej, že jeho únava, ustarostenosť či zúfalstvo majú koniec v Ježišovi. No ak by sme si mysleli, že zmena príde akoby jeho lusknutím prstov, tak sme na omyle. Ježiš očakáva našu spoluprácu – veľmi jednoduchú vec. Hovorí nám „Poďte ku mne…“. Akoby nám Ježiš hovoril „Zanechaj svoje vlastné „záchranné kolesá“! Zanechaj to, do čoho si doteraz vkladal istotu a pritom si sa len sklamal! Vykroč zo svojej únavy, zo svojej každodennosti a príď ku mne načerpať novú silu. Nemusíš to všetko zvládať sám. Ja som prameňom tvojho nového života, pokoja a sily. Chcem ti darovať živú vodu, chcem byť tvojou posilou, chcem byť tvojim svetlom v každodennosti, len mi prosím ťa dovoľ urobiť to pre teba. Nech bol tvoj život akýkoľvek, prosím ťa, poď ku mne.“ To je odkaz, ktorý Ježiš adresuje bez rozdielu tebe i mne. Do ničoho nás nenúti, veď čo by to bolo za lásku. Naopak, pozýva nás a dáva nám priestor slobodne sa rozhodnúť pre neho.

Ako vykročiť? Kde začať? Prísť k Ježišovi môžeme kedykoľvek, no výbornou príležitosťou sú práve tieto misie. Ježiša tu môžeme stretnúť jedinečným spôsobom v jeho Slove a v Eucharistii. Viac informácií o misijnom programe nájdete v oznamoch našich farností alebo na stránke www.misietrencin.sk.

Teším sa na stretnutie s vami!

Dominik Tisovský, kňaz pôsobiaci v Trenčíne