Modlitba za misie v našom meste Trenčín

Otče bohatý na milosrdenstvo, Tvoj Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil;
pokorne Ťa prosíme, naplň naše srdcia darmi Ducha Svätého,
aby v nás Sväté misie priniesli stonásobnú úrodu.
Daj, aby sme v tvojom milosrdenstve našli uzmierenie za naše hriechy a pokoj nášho srdca.
Daj, aby sme získali silu odporovať hriechu a obrátili sa k tebe.
Daj, aby sme všetci obyvatelia mesta Trenčín lepšie spoznali tvoju lásku k nám
a odpovedali na ňu svojim životom.

Ó, Mária, naša dobrá Matka, bdej nad nami, aby nevyšiel nazmar Kristov kríž,
aby sme vytrvali na ceste dobra, nestratili vedomie hriechu, vzrastali v nádeji v Božie milosrdenstvo
a aby sme slobodne konali dobré skutky, ktoré nám Boh ponúka urobiť.
O to prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen.

Vytlačte si modlitbu za misie