Opatová

Povedali mu: “Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.”
Ježiš im povedal: “Ja som chlieb života… Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať.”

Program misií vo farnosti Trenčín – Opatová od 25. 5. do 2. 6. 2024